Resiliens=motståndskraft – bra att ha i vardagen!

Välkommen till poddinspelning nummer 20 där vi bjuder på inspiration, tankar om livet, mål och ambitioner och hur vi lever på ett långsiktigt hållbart sätt.  Under inspelningen blev vi lite distraherade av katten Holy (se bild nedan). Men hon får här symbolisera  det som katter är riktigt bra på: att vila, vara närvarande i nuet och ägna sin vakna tid åt det de är intresserade av och ingenting annat-

Temat i denna podd handlar om att hantera en intensiv vardag på ett hållbart sätt så att du presterar optimalt och samtidigt mår bra. Det handlar om motståndskraft eller resiliens, uttalas: [r][ess:][i][l[[i][ens:] . Personer som förhåller sig på ett hälsosamt sätt till en intensiv vardag har ofta en hög grad av resiliens. Ordet kommer ur engelskan resilience och innebär en inbyggd motkraft mot negativ stress. Resiliens är enkelt uttryckt ett bibehållet inre lugn tack vare en hög motståndskraft mot stress och en god återhämtning från motgångar. Faktorer som bidrar till en hög grad av resiliens är positiv självuppfattning, tillit till sin förmåga, positiv framtidstro och impulskontroll. God lyssning!

Ha en fin start på september! Hälsningar från Andreas & Eleonore.