Med vilket perspektiv ser du på världen just idag?

Våra teman hittills (i poddarna) har bland annat belyst hur man sätter upp mål, att hitta sin drivkraft, konflikter, feedback, debriefing, motivation, vikten av att fira, att unna sig, förväntningar och krav. I det här avsnittet har vi valt att väva ihop mycket av våra teman genom att betrakta ett urval av yrken ur olika perspektiv.

Varför är det viktigt att ha en god förmåga att se saker och ting ur olika perspektiv? Jo, genom att sätta sig in i hur andra har det skapar du en större kunskapsbas hos dig själv för hur världen fungerar och hur du själv fungerar i relation till andra. Hur tror du t.ex. en lärare, butiksbiträde, läkare, präst, programmerare, bibliotekarie, busschaufför, skådespelare, banktjänsteman eller lokalvårdare hanterar feedback och konfliker. Vilka yrken är mer eller mindre berörda av dess områden? God lyssning!

Perspektiv kan också betraktas ur ett konstnärligt eller arkitekturellt perspektiv och då handlar det om att bland annat  avbilda tredimensionella objekt på ett tvådimensionellt bildplan.

Så vilket perspektiv har du på tillvaron? Ser du det ur ett grodperspektiv eller helikopterperspektiv? Har du vänt på perspektiven den senaste tiden? Om inte, testa och gör det, notera vad som händer och märk skillnaderna i din betraktelse. Varmt lycka till och välkommen tillbaka till vår podd som nästa gång kommer att handla om målsättning och uppföljning av vad vi sa i början av året och vad fokus ligger på nu när vi närmar oss sommartider.