Muskler är viktiga grejer!

Nu kör vi i gång med några bloggar som ska inspirera dig som läsare att omfamna, värdesätta och ge dina muskler lite mer kärlek.

Syftet med denna bloggserie är att komplettera våra poddar med en temaserie om musklerna. Vi är båda intresserade av vår hälsa, att må bra och att vara i fysisk form. Musklerna är en grund för att vi som människor ska kunna röra oss och hålla hela livet.

Vi vill med denna serie lyfta fram de olika muskelgrupperna och berätta om varför de är så viktiga.

Upplägg

I sju temabloggar går vi igenom de olika muskelgrupperna, beskriver varför de är viktiga för oss människor och hur vi håller musklerna vid liv och god vigör.

Lite fakta om muskler

Muskler och senor bildar tillsammans med skelett, leder och fogar det som brukar kallas för rörelseapparaten.

Genom att musklerna som är fästa vid skelettet kan dra ihop sig skapas rörelser i lederna och kroppen. Musklerna ger oss inte bara rörelseförmåga, utan även

  • stadga åt skelettet
  • skydd åt de inre organen
  • möjlighet att tala, svälja och tugga, och att visa känseluttryck i form av olika miner
  • kontroll över tarmens och urinblåsans tömning
  • hjälp att hålla kroppstemperaturen genom värmeutvecklingen från musklerna

Halva kroppsvikten utgörs av muskulaturen. Muskelvävnaden består av celler som kan dra ihop sig som svar på nervimpulser. Muskelcellerna brukar även kallas för muskelfibrer eftersom de är så långsträckta. Sammandragningarna av musklerna ger kraft.

Tre olika slags muskler
Muskulaturen i vår kropp är av tre slag:

  1. Hjärtmuskulatur bygger upp vårt hjärta. Muskelfibrerna är ofta förgrenade och bildar tredimensionella nätverk. Hjärtmuskulaturens sammandragningar pumpar ut blodet i kärlen. Muskulaturen är både uthållig och snabb, men kan inte styras av viljan.
  2. Skelettmuskulatur bygger upp de stora muskler som bland annat finns i armar och ben. Muskulaturen kallas även tvärstrimmig eftersom den ser randig ut när man tittar på den i mikroskop. Skelettmusklerna fäster vid skelettet eller bindväv och kan påverkas av viljan. Den arbetar snabbt men är inte så uthållig.
  3. Glatt muskulatur finns till exempel i blodkärlens väggar, luftrören, urinblåsan och mag-tarmkanalen. Den kan inte styras av viljan och är uthållig men långsam. Sammandragning av den glatta muskulaturen påverkar blodflödet genom blodkärlen och luftflödet genom luftrören. Den glatta muskulaturen pressar också urinen och mag-tarminnehållet vidare.

När man pratar om muskler i samband med rörelseapparaten menar man skelettmuskulatur.

All fakta ovan är hämtad från: https://www.1177.se/Sormland/Tema/Kroppen/Rorelseapparaten/Muskler-och-senor/

Välkommen att läsa mer i våra temabloggar om de olika muskelgrupperna!

Hälsningar
Eleonore och Andreas